ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Η Διαμεσολάβηση  είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών  με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, του διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους