ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ???

    Η ρύθμιση , εξαρτάται από τις παραμέτρους.

Οι παράμετροι  είναι αντίστοιχα  θετικοί  ή αρνητικοί  ανάλογα με τα εμπλεκόμενα μέρη (τράπεζα- καταναλωτής-επιχείρηση) .

Ισχυρότερο του κοινού οφέλους είναι το προσωπικό όφελος ,αν και εφόσον αυτό είναι σωστά αξιολογημένο  και αποφασισμένο . Αυτό σημαίνει ότι κάθε περίπτωση χρήζει ειδικής καθοδήγησης.

Το δυναμικό των μελών της "ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ " μπορούν να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τα μέλη τους .

Γίνετε μέλος- Επικοινωνήστε μαζί μας!!!