ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ -ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ο Νόμος 3869/2010 ή  Νόμος Κατσέλη, όπως ακούγεται  αναφέρεται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και αφόρα ιδιώτες και ένα μεγάλο μέρος ελεύθερων επαγγελματιών . Καλύπτει δηλαδή πολλά είδη δανείων π.χ. καταναλωτικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.

*Ρύθμιση χρεών με χαμηλή δόση 

*Προστασία ακίνητης περιουσίας

* Κούρεμα συνολικού τραπεζικού χρέους 

*Αναστολή κάθε ένδικων μέσων 

Ο οφειλέτης  πετυχαίνει να επανέλθει  σε υγιή οικονομική κατάσταση  και να ανακτήσει  την ποιότητα ζωής του. 

Ενημερωθείτε σώστα για τον Νόμο 3869/2010 , γίνετε μέλος μας.