ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Καταναλωτικά δάνεια ένα σοβαρό κεφάλαιο των νοικοκυριών.

Υπάρχει έγκυρη τεκμηριωμένη και υπεύθυνη πληροφόρηση από την ένωση προς τα μέλη - καταναλωτές της. 

Στην  Ελληνική δικαιοσύνη υπάρχουν αποφάσεις   που έχουν δικαιώσει καταναλωτές λόγω καταχρηστικότητας και καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Γίνετε μέλος για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.