ΜΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΑΝ...ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΑΔΙΚΑ ΠΛΗΡΩΝΩ /ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΟΥ

         Η έκρηξη του δανεισμού που προέκυψε με την απελευθέρωση των δανείων στη χώρα μας προκάλεσε πονοκέφαλο. 

Πολλοί καταναλωτές έχουν υπερδανειστεί  λόγω της παροχής δυνατότητας σε αυτούς από πλευράς τραπεζών δανειοδότησης πέραν των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων τους, του λάθος υπολογισμού  της δυνατότητας μακροχρόνιας αποπληρωμής του δανείου και των μελλοντικών κινδύνων .

Σήμερα αυτός ο δανεισμός έχει δημιουργήσει υπερδανεισμένα πρόσωπα , επιβαρυμένα με τόκους ,υπερημέριες και έξοδα πέραν των συμφωνηθέντων, τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν.

Τα μέλη μας έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν  και να το αντιμετωπίσουν  αποτελεσματικά.