ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Οι ρυθμοί ανάπτυξης των επιχειρήσεων  μέχρι την εμφάνηση των δυσίων σημερινών οικονομικών καταστάσεων οδήγησαν τόσο τους επιχειρηματίες  όσο και τις τράπεζες σε σύναψη μακροχρόνιων δανείων για αγορά επαγγελματικής στέγης.

Σήμερα οι συγκεκριμένες δανειακές σχέσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορούν να αποπληρωθούν Γεγονός που δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και φερεγγυότητας στις επιχειρήσεις και  "απαιτήσεις" πέραν των συμφωνηθέντων από τις Τράπεζες . 

Η ένωση Καταναλωτών " ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ" , έχει την δυνατότητα να προσφέρει στα μέλη της, ενημέρωση και καθοδήγηση! Γίνετε μέλος για να έχετε αυτή τη δυνατότητα.