ΕΠΙΤΑΓΕΣ- ΠΛΑΦΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΊΚΡΙΣΜΑ

    Η εποχή αλόγιστων δανείων προς τις επιχειρήσεις και ίσως ο ελλιπής  έλεγχος  των καλλυμάτων τους  παράλληλα με τις σημερινή οικονομική κατάσταση οδήγησαν σε υπολειτουργία η ακόμη και σε κλεισιμο μεγάλου αριθμό τ επιχειρήσεων. 

 Ο μεγάλος όγκος ακάλυπτων επιταγών δημιουργεί μείωση της φερεγγυότητας και ως εκ τούτου της πιστοληπτικής ικανότητας  των επιχειρήσεων  με παράλληλες υπέρογκες απαιτήσεις από πλευράς των τραπεζών σε σχέση με τις οφειλές τους.

  Αυτό είναι αντιμετωπίσιμο, αρκεί να υπάρχει σωστή καθοδήγηση.  Τα τακτικά μέλη της "ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ"  μπορούν να έχουν ενημέρωση και καθοδήγηση . Γίνετε μέλος για να εποφεληθείτε από τα προνόμοι