ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει δανειοδοτηθεί.  Στην σημερινή οικονομική κατάσταση πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις ,αδυνατούν  έστω και στο ελάχιστο να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

  Τα επιτόκια που υπερβαίνουν το νόμιμο, οι παράνομοι τόκοι, οι παράνομοι ανατοκισμοί είναι μέθοδοι των τραπεζών που προβλέπονται από τους όρους των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων,  πολλοί από αυτούς τους όρους είναι καταχρηστικοί κι έχουν κακόβουλο και δόλιο χαρακτήρα. 

Γνωρίζετε  τον τρόπο με τον οποίο  μπορεί να αποδειχτεί η καταχρηστικότητα . Ο Έλληνας επιχειρηματίας ποτέ δεν ενημερώθηκε σωστά ,  γίνετε ενεργό μέλος  για να αποκτήσουμε  όλοι μαζί δύναμη και φωνή!!!