ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ονομάσαμε την Ένωσή μας Πρωτοποριακή, όχι μόνο γιατί προστατεύουμε τον καταναλωτή, αλλά και τον επιχειρηματία που στις μέρες μας πασχίζει να κρατήσει την επιχείρησή του ζωντανή. 

Προσφέρουμε λύσεις και καθοδηγούμε την επιχείρηση σωστά, ώστε να ανακάμψει. 

Σας βοηθάμε να βρείτε τις δικές σας λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν.  

Έχετε δικαίωμα στην προάσπιση των  δικαιωμάτων σας.

Γίνετε μέλος για να μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθείτε για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Τα οφέλη είναι μεγάλα και πολλαπλά.